Havforskermøtet 2016

Velkommen til Årets Havforskermøte

Poster2016

Program 2016 Abstracts 2016

Møtet vil finne sted 14.–16. november 2016 på Scandic Bergen City, og starter kl 11.00 (registrering/lunsj).

Årets debattema er "Plastforurensing i havet", og vi håper våre medlemmer vil sitte igjen med ny kunnskap om dette dagsaktuelle temaet. Kanskje presenteres noen løsninger også?

*****************************************************************************

Program 2016 Abstracts 2016

The meeting will take place 14 – 16 November 2016 at Scandic Bergen City, and starts at 11.00 (registration/lunch).

This year's panel debate concerns "Plastic pollution in the ocean" and we hope our members will be left with new insights into this hot issue. Maybe some solutions are presented as well?