Havforskermøtet 2016

Møtet vil finne sted 14.–16. november 2016 på Scandic Bergen City, og starter kl 11.00 (registrering og lunsj).

Årets debattema er "Plastforurensing i havet", og vi håper våre medlemmer vil sitte igjen med ny kunnskap om dette dagsaktuelle temaet. Kanskje presenteres noen løsninger også?

Så langt har vi bekreftet at direktør for Havforskningsinstituttet Sissel Rogne åpner møtet, og Bjørn Gulliksen vil holde sitt æresmedlems-foredrag for utmerkelsen han fikk i fjor.

Abstrakt med maksimalt 250 ord, gjerne med en illustrasjon/figur, sendes til havforsk@havforsk.no innen 23. september. Spesifiser om du ønsker foredrag eller poster, og vi gjør oppmerksom på at foredrag kan bli omgjort til poster.

Registrering er åpent, og stenger 1. november. Frist for early bird registrering er 23.sept og prisen er 1500,- uten og 2500,- med festmiddagen på tirsdag. Prisen inkluderer lunsj og kaffe m/ snacks. Dersom kun dagpakker ønsker, ta kontakt på havforsk@havforsk.no.

Hotellet bestilles av hver enkelte og koster kr. 1050,- per natt inkludert frokost.

Book rom direkte via hotellet på telefon 55 30 90 80 eller e-post: bergencity@scandichotels.com, og oppgi kode HAV141116.

Vi håper så mange som mulig vil delta på årets møte!

Gå til registrering

*****************************************************************************

The meeting will take place 14 – 16 November 2016 at Scandic Bergen City, and starts at 11.00 (registration and lunch).

This year's panel debate concerns "Plastic pollution in the ocean" and we hope our members will be left with new insights into this hot issue. Maybe some solutions are presented as well?

So far we have confirmed that the director of the Institute of Marine Research, Sissel Rogne, will open the meeting. Bjørn Gulliksen will present his talk for the honorary membership he received last year.

Abstract with a maximum of 250 words should be sent to havforsk@havforsk.no, no later than 23 September . We encourage you to include an illustration/figure in the abstract. Specify whether you want oral presentation or poster, note that some oral presentation may be changed to poster. Norwegian language is preferred, but English contributions will be accepted.

Registration is open and ends 1 November. Deadline for early bird registration is 23.sept an the prices are 1500,- without and 2500,- including the gala dinner on Tuesday. The price includes lunch and coffee with snacks. For day to day participation get in contact at havforsk@havforsk.no.

Rooms cost kr. 1050,- per night, including breakfast.

Book a room directly through the hotel, phone 55 30 90 80 or e-mai: bergencity@scandichotels.com, and use the code HAV141116.

We are looking forward to see you at the meeting!


Poster2016